Tilbage til forsiden
Tilbage til forsiden

MENNESKER I BEVÆGELSE

Printvenlig side
Sitemap
Få teksten læst op
 

Åbningstider alle hverdage

Træning: 7.00- 18.00
Telefontid: 8.00 -14.00

Børneprojekt

Baggrund

Den nuværende Træningsenhed Nord - Hammer Bakker fik i 2004 tilsagn om økonomiske midler til udviklingsarbejde i forbindelse med intensivering af optræningsindsatsen for børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Bevillingen blev givet af Socialministeriet, Styrelsen for Social Service.
 

"Ny indsigt - Ny indsats"

Baggrunden for udviklingsarbejdet er, at Marselisborg Centret med midler fra Socialministeriet har lavet et udviklingsprojekt ”Ny Indsigt -Ny indsats”, hvor de konkluderer, at:

  • Der skal oprettes intensive træningstilbud inden for det offent-lige system
  • Der skal være større fleksibilitet i forhold til valg og kombination af tilbud
  • Der skal udarbejdes individuelle planer samt udpeges koordi-nerende personer for børn med langvarigt og tværsektorielt indsatsbehov
  • Der skal større forældreinddragelse og støtte til forældrene
  • Informations- og kompetenceniveauet skal styrkes bl.a. ved etablering af et eller flere informations- og kompetencecentre i landet

(Marselisborg rapporten: 2004)
 

Resultater af projektet

Med baggrund i dette gennemførte vi projektet "3 ugers tværfagligt kursus med forældre og barn i centrum"

Rapporten, der beskriver projektet og dets resultater, kan ses her-under sammen med artikler skrevet om projektet.

Rapport ” 3 ugers intensivt tværfagligt kursus med forældre og barn i centrum"

Artikel ”En øjenåbner i Nordjylland”

Temahæfte ”Nye indsatser – Ny viden”

Cookie Politik
Denne hjemmeside
anvender cookies. Disse
bruges til trafikmåling og
besøgsstatistik.

Hvis du klikker videre på
hjemmesiden, accepterer
du samtidig vores brug af
cookies.
Aalborg Kommune
Træningsenheden Aalborg Kommune     I    Tlf. 99 31 49 85     I     Kontakt Træningsenheden     I     CVR 29189420