Tilbage til forsiden
Tilbage til forsiden

MENNESKER I BEVÆGELSE

Printvenlig side
Sitemap
Få teksten læst op
 

Åbningstider alle hverdage

Træning: 7.00- 18.00
Telefontid: 8.00 -14.00

Stimulerende udeliv ved Attruphøj

Attruphøj, målgruppe og tovholder for forandringer

Attruphøj er et varigt bo-, aktivitets- og samværstilbud for 28 yngre borgere med erhvervet hjerneskade med behov for pleje og støtte i hele døgnet. Derudover tilbydes ergoterapi, fysioterapi og musikterapi fra Træningsenhed Nord - Hammer Bakker.

Aalborg Kommune overtog bygninger og naturarealerne ved Hammer Bakker i 2007, hvor der efterfølgende blev bygget nye boliger, som målrettes beboere med erhvervet hjerneskade. Udearealerne omkring bygningerne bestod da af græsarealer og flisebelægning – og med udkik til skoven i Hammer Bakker. Det var ikke tilgængeligt for beboere i kørestol eller med nedsat gangfunktion at komme i naturen omkring deres bolig.

Ergoterapeut Lise Nevstrup Andersen sætter fokus på, at der skal være mulighed for, at borgere med funktionsnedsættelse også skal have tilgang til naturen eller at gøre noget meningsfuldt uden døre. Det kræver varierede muligheder til en mangfoldig beboergruppe. 

Fra idé til handling

I 2010 begyndte arbejdet med forandringer af udearealerne og i 2012 blev de første planer udført i praksis. Det er en fortsat proces, som ikke nødvendigvis bliver færdig. Fokus har været at designe muligheder sammen med en landskabsarkitekt på baggrund af dataindsamling fra personale og pårørende om beboerne. Derefter at etablere varierede stimulerende uderum og anvende de omkringliggende arealer og skoven. På den måde får Attruphøj flere rum til samvær med pårørende, hverdagsaktiviteter, leg, træning, motion, hvile, refleksion og afprøvning af nye muligheder. Det kan supplere beboernes dagsprogram inden døre.

Dette tiltag kommer beboere, pårørende og personale til gode og derudover får de trænende ergo- og fysioterapeuter samt lokalområdet i Aalborg glæde af initiativet.

Fokusområder i projektet og i hverdagen

1. Tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse og at gøre naturen tilgængelig for beboerne med hjerneskade – så borgerne anvender naturen, som er lige uden for døren.

2. Fremme sundhed, trivsel og glæde i hverdagen for beboere, personale og pårørende – og gøre arbejdspladsen attraktiv med bevidst fokus på brug af naturen, frisk luft, sunde oplevelser for alle. Udelivet i hverdagen styrkes.

3. Ændre kedelige omgivelser og negativ adfærd til meningsfyldte og positivt stimulerende uderum, som vi har specialdesignet ud fra analyse af målgruppernes behov.

4. Inklusion, hvor vi bidrager til at integrere lokalområdets borgere med beboerne ved at invitere naboer og borgere i Aalborg til at anvende de specialdesignede udearealer og nyoprettede stisystemer til Hammer Bakker.

Yderligere informationer om projektet kan fåes ved projektkoordinator Lise Nevstrup Andersen

Læs mere om projektet


Præsentationshæfte


Oversigtsplan

P1 har i deres radioprogram Natursyn talt med Lise Nevstrup om, hvordan naturen hjælper hjerneskadede og deres familier. 
Læs artikel her.
Cookie Politik
Denne hjemmeside
anvender cookies. Disse
bruges til trafikmåling og
besøgsstatistik.

Hvis du klikker videre på
hjemmesiden, accepterer
du samtidig vores brug af
cookies.
Aalborg Kommune
Træningsenheden Aalborg Kommune     I    Tlf. 99 31 49 85     I     Kontakt Træningsenheden     I     CVR 29189420